TB Mittelhessen 2018
Jugend

  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 10

Finale U10 gemischt
Halbfinale U10 gemischt
Gr. 102 43 (4er)
Gr. 103 44 (4er)
Gr. 104 41 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 12

Finale U12 gemischt
Halbfinale U12 gemischt
Gr. 105 43 (4er)
Gr. 106 41 (4er)
Gr. 107 44 (4er)
Gr. 108 45 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 14

Finale U14 gemischt
Halbfinale U14 gemischt
Gr. 109 43 (4er)
Gr. 110 45 (4er)
Gr. 111 44 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 18
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 10
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 12

Gr. 077 41 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 14 Gr. 078 (4er)


Gr. 079 43 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 18 Gr. 080 (4er)

Gr. 081 (4er)

Gr. 082 43 (4er)
Gr. 084 45 (4er)
Gr. 085 44 (4er)

Gr. 083 43 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 10

Gr. 086 42 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 12

Finale Junioren U12
Gr. 087 43 (4er)
Gr. 088 42 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 14 Gr. 089 (4er)

Gr. 090 (4er)

Gr. 091 43 (4er)
Gr. 092 45 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 18 Gr. 093 (4er)

Gr. 094 (4er)
Gr. 095 (4er)

Gr. 096 41 (4er)
Gr. 097 42 (4er)
Gr. 098 43 (4er)
Gr. 100 44 (4er)
Gr. 101 45 (4er)

Gr. 099 43 (4er)