TB Wiesbaden 2019
Jugend

  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 10

Endrunde U10 gemischt
Gr. 158 63 (4er)
Gr. 159 63 (4er)
Gr. 160 62 (4er)
Gr. 161 64 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 12

Gr. 162 63 (4er)
Gr. 163 65 (4er)
Gr. 164 62 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 14

Gr. 165 63 (4er)
Gr. 166 62 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
gemischt U 18
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 10
Finale Juniorinnen U10
Gr. 091 (4er)
Gr. 092 (4er)
  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 12 Gr. 093 (4er)


Gr. 094 63 (4er)
Gr. 095 63 (4er)
Gr. 096 64 (4er)
Gr. 097 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 14 Gr. 098 (4er)

Gr. 099 (4er)
Gr. 100 (4er)

Gr. 101 63 (4er)
Gr. 102 63 (4er)
Gr. 103 64 (4er)
Gr. 104 65 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Juniorinnen U 18 Gr. 105 (4er)

Gr. 106 (4er)
Gr. 107 (4er)

Gr. 108 61 (4er)
Gr. 109 63 (4er)
Gr. 112 64 (4er)
Gr. 113 65 (4er)
Gr. 114 65 (4er)
Gr. 115 62 (4er)

Gr. 110 63 (4er)
Gr. 111 63 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 10 Gr. 116 (4er)


Gr. 117 63 (4er)
Gr. 118 63 (4er)
Gr. 119 65 (4er)
Gr. 120 62 (4er)  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 12 Gr. 121 (4er)

Gr. 122 (4er)
Gr. 123 (4er)

Gr. 124 62 (4er)
Gr. 125 63 (4er)
Gr. 128 64 (4er)
Gr. 129 65 (4er)

Gr. 126 63 (4er)
Gr. 127 63 (4er)
Gr. 130 65 (4er)


  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 14 Gr. 131 (4er)

Gr. 132 (4er)
Gr. 133 (4er)

Gr. 134 62 (4er)
Gr. 135 63 (4er)
Gr. 139 64 (4er)
Gr. 140 65 (4er)
Gr. 142 61 (4er)

Gr. 136 63 (4er)
Gr. 137 63 (4er)
Gr. 141 65 (4er)

Gr. 138 63 (4er)

  BOL
BA
KA
KB
KC
Junioren U 18 Gr. 143 (4er)

Gr. 144 (4er)
Gr. 145 (4er)

Gr. 146 61 (4er)
Gr. 147 62 (4er)
Gr. 149 63 (4er)
Gr. 154 64 (4er)
Gr. 156 65 (4er)

Gr. 148 62 (4er)
Gr. 150 63 (4er)
Gr. 151 63 (4er)
Gr. 155 64 (4er)
Gr. 157 65 (4er)

Gr. 152 63 (4er)
Gr. 153 63 (4er)